web analytics

Genealogie

Hoe het allemaal begon.

Onderstaand stukje tekst is rond 2002 ingeleverd door mijn vader.
Ik was toen al bezig met een website te maken. Deze site is al lang niet meer actief en de gegevens daarvan waren verouderd..
Mijn vader overleed in 2008 op 6 januari en liet enkele boeken na met veel gegevens.
De onderstaande tekst plaats ik daarom ongewijzigd, als eerbetoon aan ‘de croniquer’ van Westerwolde.

Nobbe ‘World Wide’

Mijn zoon Willem Jan Nobbe in Monster heeft zich met zijn familienaam begeven op de digitale snelweg om nieuwsgierigheid op te wekken richting genealogen en vooral degenen die geïnteresseerd zijn in de naam Nobbe. En als ik (zijn vader) door hem gevraagd wordt om een stukje voorgeschiedenis aan te dragen voor de ‘Website Nobbe’ dan heeft hij daar een goede reden voor.

Sinds ongeveer 1960 ben ik; Gerhardus Lubbertus Nobbe wonende te Wedde, provincie Groningen, bezig met genealogisch onderzoek naar verschillende families en met name het geslacht Nobbe. Reeds in 1700 waren er al wat mensen in West-Europa met de naam Nobbe.

Anno 2002 zijn dat er honderden. Vooral in Amerika en Europa. De naam Nobbe is zoals meerdere familienamen een verbastering van een Middeleeuwse familienaam.

Nobbe komt van Notbert-Nodobert-Notburg, zoals Walburg komt van Walpurgis en Luinge van Lodinge of Luedekinge. Verschillende andere vormen van de naam Nobbe kwamen (en komen) voor in Nederland zoals;  Nobbé, Nöbbe, Nobé, Nobe, Nobbens en Nobbenhuis.

In Bellingwolde (prov.Gron.) vinden we reeds in 1568 ene Harmen Nobbe en vervolgens vele malen in de 17e eeuw: Hendrik Engels Nobbe, Roleff Nobbe, Jutte Nobbe, ook in het zelfde dorp. Van deze Nobbe’s (1568-1690) is geen stamboom op te bouwen daar deze lieden zo af en toe voor kwamen waar het ging om de “Hoenderbelasting.” De Bisschop van Munster die jarenlang de scepter zwaaide over het gebied Westerwolde eistte van elk huis waar rook opging telken jare een geldbedrag ter waarde van een hoen. (ongeveer 2 stuiver per gezin per jaar) Er werden lijsten aangelegd met de namen van de inwoners per dorp. Deze lijsten zijn voor een groot deel bewaard gebleven. Ook zijn bewaard gebleven de registers van het “Gericht Westerwolde” Dit zijn de zogenaamde Breuckenboeken. Vrijwel eens per maand placht men in de 16e, 17e en 18e eeuw “Breuckeldagen” te houden en werden mensen met geldboetes gestraft voor eventuele wandaden, of het niet nakomen van financiële verplichtingen enzovoort. Tussen 1567 en 1800 komt ook in deze registers de naam Nobbe af en toe voor. Evenwel via de Ned. Herv. Kerk in Bellingwolde waar het gaat om de: Doop- Trouw- en Begrafenisboeken  (aanwezig in het Rijksarchief te Groningen) kon ik zo vanaf 1690 een familiestamboom opbouwen tot 1811 en vanaf dat jaar vond ik alles in de archieven van de Burgerlijke Stand in de Gemeente Bellingwedde.

Napoleon voerde destijds de ‘Code Civiel’ in en dat betekende onder meer dat de mensen zich ten gemeentehuize moesten begeven om zich te laten inschrijven en tevens een achternaam te kiezen. Ook moesten daarna in het vervolg alle gezinsmutaties  (geboorte, huwelijk, overlijden) worden aangegeven op het gemeentehuis.

 

Geslacht  I
Hindrik Engels Nobbe geboren ca. 1690, Getr. 19-09-1717  met Hemme Boelens
Volgt II; 1,2,3,4
Geslacht II 
1. Grietje Nobbe (vroegtijdig overleden)
2. Zwaantje Nobbe
3. Grietje Nobbe
4. Engel Hindriks Nobbe.

En verder worden de geslachten III tot en met XII (anno 2000) uitvoerig beschreven in een boek dat door mij wordt gemaakt en de titel zal krijgen: “Geslachten worden Families”
Want vanaf 1811 wordt onze familietak Nobbe in de streek Westerwolde verbonden met de families Kruizinga en Jacobs en ook van deze families is heel wat te vertellen.

U krijgt als website-bezoeker een kleine indruk hoe één en ander er uit ziet bij het starten van een stamboom, wáár je bijvoorbeeld mee zou kunnen beginnen.
Hieronder volgt een overzicht van de achtergrond van de familie W.J. Nobbe beginnend bij William Gerhard Nobbe.

De voorouders van William Gerhard Nobbe.

William Gerhard Nobbe, geboren in Den Haag op 28 februari 1995,

zoon van: Willem Jan Nobbe, geboren in Winschoten op 25 juni 1968

zoon van: Gerhardus Lubbertus Nobbe, geboren in Vlagtwedde op 24 januari 1940.

zoon van: Willem Nobbe, geboren in Bellingwolde op 30 april 1914

zoon van: Luppo Nobbe, geboren in Bellingwolde op 27 april 1883.

zoon van: Lammert Nobbe, geboren in Bellingwolde op 30 augustus 1841.

zoon van: Bene Everts (Nobbe), geboren in Bellingwolde op 14 april 1807

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

de mix van het Westland en Groningen